Uzavírka ulice Benešova

Uzavírka celého úseku Benešovy ulice potrvá do 31. 7. 2024.

OZNÁMENÍ ŘEDITELKY ŠKOLY

Oznamuji, že s platností od 2. 4. 2024 bude z důvodu celkové rekonstrukce zcela
uzavřena ulice Benešova.
Přístup ke škole bude možný z parkoviště u Kauflandu nebo z Thomayerovy
ulice, která bude zobousměrněna. Příchod z jiných směrů je vstupem na
staveniště, což je striktně zakázáno, neboť hrozí bezpečnostní riziko (tzn. vstup
je pouze na vlastní nebezpečí).
Důrazně žádám všechny příchozí, aby věnovali mimořádnou pozornost pohybu
na výše vymezených cestách, neboť jsou i v běžném provozu velmi
frekventované.
Uzavírka celého úseku Benešovy ulice potrvá do 31. 7. 2024.

Mgr. Jana Štenglová
ředitelka gymnázia