Všichni uspěli – Německý jazykový diplom DSD I

Celkem 14 žáků ze tříd 4.6 a 6.8 skládalo v úterý 5.dubna mezinárodní ústní zkoušky z německého jazyka DSD I.

Byli opravdu dobře připraveni, a tak všichni uspěli a dosáhli úrovně B1. Také vedoucí zkušební poroty, německá lektorka Dagmar Osterloh, jejich výkony pochválila. Jako zkoušející v porotě působila jejich učitelka němčiny Mgr. Dana Fraňková, ve funkci přísedící se střídaly Ing.Martina Beberová a Mgr. Petra Váchalová.