Vykročili do života

Definitivní tečkou za čtyři, šest, nebo dokonce osm let trvajícím studiem našeho gymnázia se stalo slavnostní předávání maturitních vysvědčení.

Uskutečnilo se v pátek 27. května  v obřadní síni domažlické radnice za účasti hejtmana Plzeňského kraje Rudolfa Špotáka, jenž je rovněž absolventem naší školy, a místostarosty města Stanislava Antoše. O kulturní zpestření se postarala pěvecká skupina našich žáků. 

Text a foto Jan Pek