Well-being i cukrařina

Poslední dny v Belgii strávili studenti spolu a převážně ve škole. V úterý ráno je čekal program věnovaný tématu well-being, na nějž je celý letošní projekt zaměřen. Studenti si poslechli přednášku o první pomoci a vše si pak vyzkoušeli i prakticky na figurínách. Dále zhlédli naučná videa, seznámili se s různými obvazovými technikami, a dokonce si za pomoci virtuální reality vyzkoušeli, jaké to je naskytnout se v krizové situaci.

Odpoledne doma společně upekli zákusky, které donesli do školy na rozlučkový večer. Ten si se studenty samozřejmě užili i rodiče. Zatímco belgičtí studenti přednesli dojemný proslov, ti naši ukázali část své kultury a zatancovali chodské kolečko, ale i jiné tance, které se naučili v tanečních. Později se na parketu ukázali nejen belgičtí studenti, ale i naše paní učitelky. Tento poslední večer si všichni opravdu užili.

Ve středu ráno se museli studenti rozloučit s rodinami, u nichž byli ubytováni, a závěrečné chvíle strávili u společné snídaně ve škole. Po posledním nákupu suvenýrů je belgičtí přátelé doprovodili na nádraží, kde už se opravdu museli rozloučit. Některým z nich ukápla i slza, ale všichni se unavení a spokojení  vypravili směr letiště. Domů, kde už na ně čekali nedočkaví rodiče, si s sebou přivezli spoustu nových zážitků a zkušeností a už se těší, až jejich přátelé v září přijedou za nimi.

Jorika Ježková, 6.8