Bubnovali i „šprechtili“

Poslední listopadové pondělí se ve velkém sále domažlického MKS představili účastníci česko-bavorského bubenického workshopu, který ve dnech 21. – 23. října hostilo Centrum Bavaria Bohemia v Schönsee. Jednalo se již o čtvrtý společný projekt partnerských hudebních škol – domažlické ZUŠ Jindřicha Jindřicha a Landkreismusikschule Cham.

Účastníci workshopu se setkali v pátek večer, připravili si své nástroje a začali zkoušet. Zkouška probíhala během celé soboty, v neděli dopoledne pak byla generální zkouška na závěrečný koncert, který se konal v neděli 23. 10. odpoledne.  Jako lektoři působili náš učitel němčiny a současně učitel hry na bicí v ZUŠ J. Jindřicha Kamil Jindřich a jeho bavorští kolegové Siegfried Mühlbauer a Bernhard Stahl.

Bubenický workshop umožnil českým účastníkům zdokonalit se nejen ve hře na bicí, ale také v němčině. Výuka totiž probíhala v německém jazyce, žáci měli možnost pracovat a tvořit v německém jazykovém prostředí. Je zřejmé, že účast na workshopu posílila jejich motivaci věnovat se německému jazyku.

Workshop byl podpořen z projektu Kultura bez hranic – Setkávání Čechy – Bavorsko a z Česko-německého fondu budoucnosti.

V programu domažlického koncertu účinkovali žáci z oddělení bicích nástrojů ZUŠ Jindřicha Jindřicha Domažlice (10 účastníků) a Landkreismusikschule Cham (6 účastníků), šest z deseti českých muzikantů byli studenti našeho gymnázia, konkrétně Karel Benda, Jakub Hájek, Eliška Hálková, Jakub Hejhal, Veronika Jindřichová a Samuel Wolf.

Text a foto Jan Pek