Celostátní kolo soutěže Nebojme se myslet

Student domažlického gymnázia J. Š. Baara pojede reprezentovat školu do Lisabonu

Gymnázium J. Š. Baara se snaží být nejen školou, která spolehlivě připravuje studenty na přijímací zkoušky na vysněné fakulty vysokých škol, ale také školou, která pracuje s talentovanými žáky nad rámec toho, co se stihne probrat a procvičit v běžných vyučovacích hodinách. Ti nejtalentovanější mají u nás maximální podporu a dobré zázemí, které jim umožní jejich další kvalifikační a profesní růst.

Momentálně se radujeme z úspěchu studenta třídy 8.8 Vojtěcha Routa, který dokázal v celostátním kole soutěže Nebojme se myslet vybojovat bronzovou příčku a stal se prvním náhradníkem pro možnost reprezentovat Českou republiku v mezinárodním kole této filozofické soutěže v portugalském Lisabonu.

Abyste si mohli udělat představu, s jak složitým úkolem se musel devatenáctiletý kluk vypořádat, dovoluji si ocitovat zadání soutěžního tématu:

„Věci, které nazíráme, nejsou samy o sobě tím, jako co je nazíráme, ani jejich vztahy nejsou samy o sobě takové, jak se nám jeví. Kdybychom odstranili náš vlastní subjekt, nebo i jen subjektivní povahu smyslů vůbec, zmizely by všechny vlastnosti, všechny vztahy objektů v prostoru a čase, ba zmizel by i samotný prostor a čas. Věci jakožto jevy nemohou existovat samy o sobě, nýbrž jen v nás. Jak se to má s předměty o sobě a odděleně od veškeré této receptivity naší smyslovosti, nám zůstává zcela skryto.“ (Immanuel Kant, Kritika čistého rozumu)

Na toto filozofické téma musel Vojtěch ve vražedně krátkém časovém limitu (60 minut) sepsat esej, která prověřila mj. jeho filozofický rozhled a schopnost argumentovat. Aby toho nebylo málo, nesměl soutěžit ve svém rodném jazyce, ale musel si zvolit některý z nabízených cizích jazyků, psal tedy svoji esej v angličtině.

Z olomoucké Filozofické fakulty UP mu následně přišlo pochvalné hodnocení, ve kterém je vyzdvižena zejména schopnost originálního a kritického přístupu k zadanému tématu.

Netřeba dodávat, že se Vojtěch bude ucházet po maturitě na gymnáziu o studium filozofie na FF UK, na které se svědomitě připravuje. Nad rámec výuky v hodinách společenských věd se vzdělává v dějinách filozofie a účastní se přípravných kurzů na vysněné fakultě. S přípravou na zkoušky mu pomáhá též emeritní profesor domažlického gymnázia, PhDr. Zdeněk Vyšohlíd, jehož dvoudílná filozofická skripta, která nedávno pro potřeby výuky na Gymnáziu J. Š. Baara vydal tiskem, jsou též výborným pramenem k hlubšímu poznání a pochopení filozofie, matky věd.

Přeji i se svými kolegy Vojtěchu Routovi hodně štěstí v dalším studiu a ať ho má jeho oblíbená věda stále čím překvapovat a uchvacovat!

Mgr. Pavlína Vondrašová, GJŠB Domažlice