Certifikát, který otevírá dveře do světa

V úterý 19. září převzala skupina žáků posledních ročníků certifikáty Cambridge English.

Zkoušky potřebné pro získání těchto mezinárodně uznávaných dokumentů dokládajících výbornou úroveň zvládnutí angličtiny zajišťuje Jazyková škola Eufrat Plzeň a dlouholetým koordinátorem těchto zkoušek na naší škole je učitel angličtiny Mgr. Petr Diviš.

Zkoušky se uskutečnily v sobotu 3. 6. 2023.  Dva uchazeči dosáhli natolik výborného výsledku, že složili zkoušku CAE (Certificate of Advanced English) na úrovni A, což odpovídá jazykové úrovni C2 podle společného evropského referenčního rámce. Dalších 20 žáků složilo zkoušku FCE (First Certificate English).

Že titulek tohoto článku není nadsázkou, dokládá přehled výhod, které certifikáty Cambridge English přinášejí svým držitelům. Umožní jim nahrazení dvou třetin maturitní zkoušky z anglického jazyka (žáci napíší pouze didaktický test). Certifikát FCE umožňuje vstup na pracovní trh v anglicky mluvících firmách a při přijímacím řízení na vysokých školách přináší plusové body. Certifikát CAE umožňuje studium na vysokých školách v zahraničí (kromě lingvistických oborů), uplatnění se na pracovním trhu v anglicky mluvících zemích a samozřejmě ještě více bodů při přijímacím řízení na vysokých školách.

Text a foto Jan Pek