Víkend v rodinách a výlet do Ypres

Sobotní program byl v režii hostitelských rodin.

Někteří studenti vyrazili k moři do města Ostende, jiní do Gentu, někdo jel nakupovat nebo na sportovní zápas.
V neděli byl ve škole Den otevřených dveří a belgičtí studenti si pro nás připravili únikovou hru.
Poté vsichni společně zhlédli vystoupení  školní kapely a ve školní kapli se snažili výtvarně zpracovat téma našeho projektu ‚gendrová vyváženost‘.
V pondělí se všichni vydali vlakem do města Ypres ( vlámsky Ieper). První aktivitou byla projížďka na lodičkách. Po obědě se přesunuli do centra a navštívili muzeum věnované 1.světové válce. V expozici si rozšířili fakta, která znali z hodin dějepisu, a uvědomili si, že město je symbolem utrpení tisíců vojáků a že právě tady poprvé zabíjely bojové plyny. Odpoledne se vydali na procházku po středověkých hradbách a viděli i jeden ze hřbitovů, kde jsou pohřbeni padlí vojáci. Ve 20h se shromáždili u Meninské brány, aby se poklonili památce padlých při ceremoniálu ‚Last Post‘, který se tu koná každý den od roku 1928. Památník je symbolickým hrobem pro padlé vojáky a je zde vyryto 55 000 jmen. Mezi přítomnými byly i delegace z Austrálie a Nového Zélandu, protože padlí vojáci byli převážně z Velké Británie a zemí Commonwealthu.