Hranice, otevři se!

Naši studenti se zúčastnili česko-německého projektu.

Ve dnech 18. – 20. října 2021 se žáci ze tříd 6.8, 4.6 a 7.8 zúčastnili česko-německého projektu, organizovaného Česko-německým koordinačním centrem mládeže Tandem a univerzitou v Pasově, s názvem “Přepni na historii”.

Náplní projektových dnů bylo seznámit se s životem lidí u nás a v Německu před pádem železné opony. Hlavním centrem dění bylo městečko Waldmünchen a budova
Jugendbildungsstätte, do které jsme každé ráno dojížděli. Našimi německými partnery byli studenti z Gymnázia v Kötztingu.

Projekt byl zahájen teambuildingem v lanovém centru, kde jsme se rozdělili do dvou skupin a následně spolupracovali na zadaných úkolech, například zdolání “opičí dráhy”. Odpoledne na nás čekala Stadtrallye a návštěva zdejšího Muzea pohraničí. Na večer byl naplánován rozhovor s pamětníkem událostí.

Druhý den jsme strávili venku, naším úkolem bylo zmapovat historii v terénu. Nejdříve jsme navštívili muzeum ve Furth im Waldu a poté jsme přejeli na hranice. O životě na hranicích nám vyprávěl starosta města Furth im Wald pan Sandro Bauer a naším úkolem bylo hranici najít. Teď už víme, že hranice je přírodní, tvořená potůčkem a lemovaná hraničními kameny.

Večer jsme ve dvou skupinách pracovali na vlastních pomnících s tématem pádu železné opony. Fantazii se meze nekladou, a tak pod vedením umělců, paní Bachl a pana Preglera, vznikly různé zajímavé návrhy.

Po jejich dokončení jsme ve středu naše výtvory a nápady představili porotě, ve které byl přítomen i pan S. Bauer.

Díky projektu jsme získali nové zkušenosti a znalosti, navíc jsme si všechny tři dny moc užili a těšíme se na další zahraniční spolupráci.
Š. Nejdlová, K. Forstová 6.8

https://landesecho.cz/index.php/unterwegs/1922-grenze-oeffne-dich-deutsch-tschechische-begegnung-in-furth-im-wald