Přípravný kurz, AKTUALIZACE – NOVÝ KURZ

V souvislosti s přijímacím řízením pro školní rok 2024/2025 a s tím spojenými přijímacími testy organizuje škola přípravné kurzy z českého jazyka a matematiky.

Kurzy, které povedou učitelé gymnázia, budou cíleně zaměřené na řešení úkolů, s nimiž se uchazeči o studium setkají v centrálně zadávaných jednotných testech CERMATU při přijímacím testování, a to na všechny obory studia.

Výuka v kurzech bude zahrnovat lekce z českého jazyka a z matematiky, proběhne v pěti odpoledních blocích. Zahájení kurzu se uskuteční v pondělí 4. března 2024 ve 13.45 h. Další kurzy budou probíhat ve dnech 11. 3., 18. 3., 25. 3. a 8. 4. 2024.

Kurzovné činí 1.000,- kč.

Případné informace poskytuje sekretářka školy na tel. čísle 379 414 211 nebo e-mail: gjsb@gjsb.cz.

Upozorňujeme případné zájemce, že oproti původně oznámenému stop-stavu
otevíráme, s ohledem na velký zájem, další kurz pro čtyřletý obor.

Zájemci se mohou hlásit v kanceláři školy nebo na telefonní lince 379 414 211 (p. R. Nebehajová).

Vyvěšeno: 22. 01. 2024