#CodeWeek

V týdnu od 17. – 21. 10. jsme se letos poprvé zapojili do evropského týdne programování #CodeWeek.

Evropský týden programování je iniciativa, jejímž cílem je zábavným a aktivním způsobem přiblížit programování a digitální gramotnost každému člověku.

Na naší škole jsme zorganizovali 2 akce.

  1. Základy programování webových aplikací

Cílem akce bylo vzbudit zájem o moderní technologie a digitální gramotnost na gymnáziu. Každý
z nás denně využívá mnoho webových aplikací, u kterých však nemá tušení, jak fungují. Během
celého týdne jsme si popsali jejich základní koncepty a vše vyzkoušeli v praxi. Osvojili jsme si HTML5, CSS3
a základní i pokročilé funkce programovacího jazyka JavaScript. Výsledkem byl obecný přehled o
funkčnosti a bezpečnosti webových aplikací, který studentům umožní se dále vzdělávat v této
rozmanité oblasti.

Této akce se postupně zúčastnili třídy 5.8, 3.6, 1.4 a 4.8. Lektory byli student O. Nový (4.6) společně s vyučujícími IVT.

2. Seznámení s programem Scratch a roboty

Tematický týden byl určen pro žáky nižšího gymnázia se zaměřením na práci se Scratchem a Lego
Mindstorms.

Této akce se v rámci hodin výuky zúčastnila třída 1.8 pod vedením vyučující Mgr. Martiny Svobodové.