Exkurze nám ukázala historii Norimberku.

Město Norimberk nám nabídlo spojení poznatků z historie a německého jazyka.

Žáci třetích ročníků, připravující se na zkoušku  DSD II  a ti, kteří chtěli rozšířit své znalosti německé historie, se vydali ve čtvrtek 26. května za doprovodu pana učitele Diviše, paní učitelky Králíčkové a paní učitelky Váchalové na naučnou exkurzi do Norimberku. Navštívili jsme zde Kongresový sál pro říšské sněmy strany NSDAP na pozemku Reichsparteitagsgelände, Große Straße (60 m širokou silnici určenou pro vojenské přehlídky), Max-Morlock Stadion, kde se konala setkání mládežnické organizace Hitlerjugend a Zeppelinfeld, kde Hitler promlouval až k 250 000 svých stoupenců. Tam jsme vystoupali na obří betonovou tribunu. 

 Poté jsme dojeli k největší justiční budově v Bavorsku (Justizpalast), kde také po druhé světové válce zasedal mezinárodní vojenský tribunál soudící nacistické válečné zločince. Po celou dobu prohlídky jsme měli audioprůvodce v německém jazyce a pokud jsme něčemu nerozuměli, lektoři nám vždy pomohli. Prohlídka začala ve velkém sále, kde Norimberské procesy probíhaly.  Poté jsme šli do hlavní části paláce, kde se nacházely digitální tabule s informacemi ohledně procesů. Dověděli jsme se, kdo ze slavných umělců procesy sledoval, byli zde podrobně popsáni jednotliví odsouzení a jejich tresty a také zde byly zajímavé informace o žalobcích a soudcích čtyř vítězných mocností. Veškeré informace byly v němčině a angličtině. 

Nakonec jsme navštívili Norimberský hrad, kde jsme také absolvovali prohlídku s audioprůvodci. Začali jsme u počátků hradu a skončili jsme u jeho přítomnosti. Viděli jsme také věž Sinwellturm, která nebyla při bombardování poškozena, či studnu zvanou Tiefer Brunnen, která je hluboká 53 metrů. Cestou k autobusu jsme prošli historickým centrem Norimberku a viděli jsme například kašnu Schöner Brunnen, kostely Lorenzkirche a Sebalduskirche či dům nejslavnějšího malíře pocházejícího z Norimberku Albrechta Dürera.

Všichni jsme si exkurzi do Norimberku užili a rozšířili jsme naše jazykové a kulturní vědomosti.