Francouzi poznávali naše gymnázium

Středu 5. 10. strávili Francouzi ve škole, kde měli možnost navštívit některé vyučovací hodiny a zapojit se do výuky.

Studenti našeho gymnázia zase mohli komunikovat v cizím jazyce a dozvědět se odlišnosti mezi naší a francouzskou školou i jiným životním stylem. Nejvíce naše hosty překvapilo, že se ve škole smí používat mobilní telefony, žáci se musí přezouvat, dozory nad žáky vykonávají učitelé a ne dohližitelé a nemáme venku prostor, kde by mohli žáci trávit přestávky. Po obědě ve školní jídelně absolvovali někteří z nich ještě hodiny tělocviku, výtvarné a hudební výchovy. Všichni ocenili zájem našich studentů o výuku, což není v jejich škole běžné. Ve francouzské collège plní žáci povinnou školní docházku a nepodstupují přijímací zkoušky jako u nás.