Geologická olympiáda

V prvním květnovém týdnu se uskutečnilo ústřední kolo 8. ročníku geologické olympiády, kam se již tradičně vypravila trojice našich studentů (S. Řeháková, 4.8; J. Krutina, 7.8; Z. Forsterová, 8.8).

Letos se konalo na Střední uměleckoprůmyslové škole sochařské a kamenické v Hořicích, městě, které je proslulé nejen hořickými trubičkami – pro geology je významné také druhohorním pískovcovým podložím.

Dopoledne soutěžního dne využili účastníci svých znalostí v teoretickém testu a poznávačkách minerálů, hornin a fosílií. Odpoledne byli vysláni na týmový terénní výzkum do pískovcového lomu poblíž města Hořice, kde bylo jejich úkolem pozorovat geologické jevy a své poznatky následně nápaditě zpracovat do podoby posteru, který v závěru dne prezentovali před odbornou porotou. Naši studenti přišli s příběhem místních pískovců, který posluchače provedl od vzdálené druhohorní minulosti, v níž pískovce vznikaly, až po současnost, kdy jsou těženy pro svůj dekorativní vzhled a využívány ve stavebnictví. Tento nápad a zpracování jim přinesly krásné 2. místo v soutěži týmů! Následující den byla pro účastníky uspořádána exkurze do Dolní Olešnice, kde v současnosti probíhá těžba českých granátů, a do podniku Granát v Turnově, ve kterém jsou tyto minerály zpracovávány jako součást šperků a uměleckých předmětů. Soutěž byla ukončena slavnostním vyhlášením výsledků.