Jak zeměpisná vycházka s buzolou není jen o buzole

Studentky a studenti z třídy 1.4 si vyšli první májový týden na zeměpisnou vycházku s buzolou.

V rámci zeměpisu se měli studenti prvního ročníku prakticky seznámit nejen s prací s mapou, ale hlavně s orientací v terénu. Ke splnění tohoto úkolu jim postačila turistická mapa 1:25 000, buzola a okolí města Kdyně.

Studenti byli rozděleni do tří skupin a každá skupina měla svoji trasu cesty, která byla vedena zadanými azimuty. Nakonec se všechny tři skupiny sešly na jednom místě.

V rámci vycházky jsme se vzdělávali i v ostatních předmětech. Na Rýzmberku jsme se mohli dozvědět zajímavosti o založení hradu nebo si zahrát v lesním divadle. Pod zříceninou hradu jsme zjistili více o pobytu Boženy Němcové na Domažlicku a o její tvorbě (např. o povídce V zámku a podzámčí). Cestou jsme také obdivovali a určovali právě kvetoucí flóru v podobě chráněných rostlin, např. (áron plamatý, měsíčnice vytrvalá, hrachor jarní, bažantka vytrvalá atd.). Informační panely s texty v německém jazyce ověřily také naše jazykové schopnosti.

Všichni jsme zdárně došli do cíle a užili jsme si náš malý projektový den s buzolou na krku.