Návštěva z Realschule Waldmünchen

V úterý 21.června navštívila naše gymnázium skupina pedagogů z Realschule Waldmünchen.

Nejprve si v doprovodu našich učitelů němčiny prohlédli prostory školy, kde je podle
očekávání nejvíce zaujal chovatelský kroužek a modely hub umístěné v učebně zeměpisu. Po
prohlídce školy se všichni odebrali do kulturního centra v budově bývalého pivovaru, kde
bavorské hosty nejvíce upoutala stálá výstava věnovaná česko-bavorským kontaktům od
nejstarších dob až do pádu tzv. železné opony. Setkání uzavřelo neformální společné
posezení, které přispělo k bližšímu vzájemnému poznání zúčastněných pedagogů z obou škol.
Text a foto Jan Pek