Nové čtenářské zkušenosti


V letošním školním roce jsme se zapojili do soutěže „Souboj čtenářů 2024“ v rámci kampaně
„Rosteme s knihou“.
Do projektu se každoročně zapojuje kolem sta tříd z celé republiky a finále probíhá za účasti
pěti finalistů, kteří vzejdou z on-line kola, na knižním veletrhu Svět knihy v Praze. Soutěž je
založena na aktivní motivaci dětí, na znalostech a zodpovědnosti za celkový výsledek třídy.
Měli jsme za úkol přečíst některou ze zadaných pěti knih, které jsme si mezi sebou rozdělili,
tzn. jedna skupina četla jeden titul. V soutěži pak každá skupina odpovídala co nejpřesněji na
kvízové otázky, které prověřují porozumění textu a znalosti obsahu knih získané četbou, a to
bez použití knih a pomoci paní učitelky. Proto jsme si vedli ve čtenářském deníku tzv.
poznámkový blok. Někteří z nás četli knihu i víckrát.
Do finále jsme sice nepostoupili, ale naučili jsme se lépe komunikovat mezi sebou a byla to
zábava. Doufáme, že příští prima tuto příležitost zkusí také a umístí se ještě lépe než my.

Nguyen Thi Thuy Vy 1.8