Uspořádali jsme náš Erasmus Day

Program Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie, který podporuje spolupráci a mobilitu v oblastech vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu. Již několik let je do něho zapojeno i naše gymnázium.

Díky spolufinancování z programu Erasmus+ se o prázdninách 6 našich učitelů zúčastnilo jazykových  kurzů v zahraničí a ve druhém pololetí minulého školního roku se jedna skupina žáků  zúčastnila týdenního pobytu v nedalekém Bad Kötztingu a další skupina odjela na výměnný pobyt do belgického města Oudenaarde.

V týdnu od 9. do 14. října v celé Evropě probíhají akce nazvané Erasmus Day. Ve středu 11. října naše škola uspořádala také svůj Erasmus Day. Do Kulturního centra Pivovar,  kde se koná výstava fotografií z míst, která naši učitelé a studenti navštívili,  se vydalo 7 skupin žáků z různých tříd, na něž tam kromě prohlídky výstavy čekal také kvíz s 10 otázkami vztahujícími se k navštíveným místům. Museli třeba vědět, nebo si rychle najít na internetu, jaká řeka protéká bavorským Regensburgem, jaké jsou úřední jazyky na Maltě či který komiksový hrdina pochází z Belgie. Akce byla dobrou propagací programu Erasmus+.

Text a foto Jan Pek