Školní kolo zeměpisné olympiády kat. C již proběhlo.

V předvánočním týdnu v úterý 19. 12. se konalo školní kolo zeměpisné olympiády kat. C, kterého se zúčastnilo celkem 16 zájemců z nižšího víceletého gymnázia (8. a 9. ročník).

Školní kolo olympiády mělo dvě části. První částí byla práce s atlasem (14 b.) a po ní následoval písemný test geografických znalostí (33,5 b.).

Na základě nejvyššího počtu dosažených bodů bylo stanoveno následující pořadí účastníků:

  1. místo – Beneš K. (36,5 b.) z třídy 1. 6
  2. místo – Řeháková S. (35,5 b.) z třídy 4. 8
  3. místo – Martínek Š. (32,5 b. ) z třídy 4. 8
  4. místo – Becková V. (27 b.) z třídy 1. 6
  5. místo – Stauberová A. (25 b.) z třídy 3. 8

Prvním dvěma blahopřejeme k umístění a přejeme jim hodně štěstí v okresním kole. Velký dík náleží i všem zúčastněným.