Oslavili jsme 150. výročí založení školy

Na přelomu září a října jsme oslavili 150. výročí založení našeho gymnázia.

Již od pondělí 27. září byla přednášková učebna přeměněna v nostalgickou kavárnu, která kromě posezení u kávy a různých pamlsků nabízela také „nostalgické noviny“ se spoustou historických fotografií z dávné i nedávné historie školy. O nostalgickou kavárnu byl zájem, a tak mohl být její iniciátor a organizátor Mgr. Jan Anderle spokojen.

V pondělí se v Kulturním centru Pivovar uskutečnila vernisáž výstavy výtvarných prací žáků inspirovaná dílem a osobností proslulého architekta nazvaná „Pocta Adolfu Loosovi“, kterou uvedl Jiří Hlobil, programový pracovník Západočeské galerie v Plzni. Tato výstava doprovázená kulturním programem nastudovaným divadelním kroužkem naší školy se před několika lety konala v Plzni a videozáznam z jejího zahájení mohli zhlédnout i účastníci naší vernisáže.

Od pondělí do čtvrtka probíhal rovněž sportovní program oslav, který se odehrával v režii Mgr. Jaroslava Stýskala. Uskutečnily se turnaje v basketbalu, volejbalu i v kopané. Vypsána byla také virtuální soutěž v chůzi, běhu a jízdě na kole, jejíž účastníci zasílali záznam se svým výkonem elektronicky.

Pod názvem „Brána GJŠB otevřená“ se v pátek odpoledne a v sobotu dopoledne konaly komentované prohlídky školy. Role průvodců se ujali současní studenti a zavzpomínat na svá studentská léta přišla řada absolventů.

V pátek 1. října dopoledne se v MKS Domažlice konalo školní představení rozsáhlého komponovaného pořadu, jenž představil historii domažlického gymnázia na pozadí významných událostí z dějin Čech, Evropy i světa. Hlavními autory tohoto pásma byli naši učitelé Mgr. Marie Johánková a Jan Pek, jimž sekundovala skupina dalších aktivních pedagogů v čele s vedoucím divadelního kroužku Mgr. Tomášem Javorským, kteří se již v minulých letech podíleli na vzniku obdobných pořadů k významným dějinným výročím. Školní představení bylo současně i generálkou na uvedení tohoto komponovaného pásma pro veřejnost, k němuž došlo v sobotu 2. října odpoledne. Před představením měla premiéru skladba, která by se měla stát gymnaziální hymnou. Její slova napsala Mgr. Marie Johánková.

V sobotu odpoledne byli současní i bývalí učitelé gymnázia spolu s pozvanými hosty přijati představiteli města v čele se starostou v obřadní síni radnice. Po tomto slavnostním aktu následoval průvod absolventů, pedagogů  i současných žáků centrem města, který skončil u historické budovy gymnázia na Chodském náměstí, kde byla po krátkém proslovu bývalého ředitele Mgr. Jaroslava Tobiáše a současné ředitelky Mgr. Jany Štenglové položena kytice u pamětní desky se jmény význačných absolventů. Počet účastníků průvodu byl mimořádně velký a byl příjemným překvapením pro všechny.

Neděle 3.října, poslední den oslav, měla převážně duchovní ráz. Dopoledne se konala vzpomínková mše v kostele domažlického augustiniánského kláštera a po ní odjeli zájemci autobusem do Klenčí k uctění památky patrona školy Jindřicha Šimona Baara u jeho hrobu na tamějším hřbitově.

K výročí byl samozřejmě vydán také rozsáhlý almanach. To, že byl vyprodán již v průběhu oslav a k uspokojení dalších zájemců musel být objednán dotisk, je nejlepším oceněním kvality práce jeho redakční rady, kterou tvořili vedoucí Jan Pek, Mgr. Martina Svobodová a Bc. Šárka Zavadilová. Kromě almanachu si zájemci mohli zakoupit různé upomínkové předměty, které jim budou připomínat naše významné jubileum.

Jan Pek