Přípravné kurzy 2023

V souvislosti s přijímacím řízením pro školní rok 2023/2024 a s tím spojenými přijímacími testy organizuje škola

přípravné kurzy z českého jazyka a matematiky.

Kurzy, které povedou učitelé gymnázia, budou cíleně zaměřené na řešení úkolů, s nimiž se uchazeči o studium setkají v centrálně zadávaných jednotných testech CERMATU při přijímacím testování, a to na všechny obory studia.

Výuka v kurzech bude zahrnovat lekce z českého jazyka a z matematiky, proběhne v pěti
odpoledních blocích. Zahájení kurzu se uskuteční v pondělí 27. února 2023 ve 13.30 h.

Další kurzy budou probíhat ve dnech 6. 3., 20. 3., 27. 3. a 3. 4. 2023.

Případné informace poskytuje sekretářka školy na tel. čísle 379 414 211 nebo e-mail: gjsb@gjsb.cz .

Mgr. Jana Štenglová
ředitelka gymnázia