Speaking Workshop

Studenti se zúčastnili doprovodného programu ke zkouškám Cambridge English

V návaznosti na zkoušky Cambridge English nanečisto, které se konaly s Mgr. Lucií Kočandrlovou 3. listopadu 2021, se v pondělí 30. listopadu uskutečnil  Speaking Workshop pro jazykové úrovně B2 a C1.

Tohoto Wokshopu se zúčastnilo celkem 22 studentů. 5 Studentů naší školy projevilo zájem o úroveň C1 podle evropského referenčního rámce pro cizí jazyky, 17 studentů si vyzkoušelo úroveň B2. Z těchto 17 studentů byli 4 z Obchodní akademie v Domažlicích.

Studenti získali přehled o hodnocení ústní zkoušky, jejích jednotlivých částech a strategiích, které jim mohou pomoci k dosažení lepšího bodového hodnocení. Poté si studenti mohli ve skupinách prakticky vyzkoušet jednotlivé části ústní zkoušky.

Věřím, že znalosti a dovednosti z tohoto workshopu zhodnotí studenti při zkouškách Cambridge English, které se budou konat  11. prosince 2021 v budově Gymnázia J.Š. Baara v Domažlicích.  

Zprávu vypracoval:  Mgr. Petr Diviš