Studenti na poznávacím zájezdu do Anglie a Severního Walesu

Ve dnech 16. – 22. 4. 2023 se 2. ročníky vyššího gymnázia vydaly na poznávací zájezd do Anglie a Severního Walesu.

Dne 16. 4. jsme v odpoledních hodinách vyrazili autobusem z Domažlic přes Německo, Belgii a Francii do přístavu Dunkerk, kde jsme se nalodili na ranní trajekt a odpluli do Doveru. Po příjezdu jsme se vydali do Londýna, kde jsme navštívili Námořní muzeum, překročili nultý poledník a po řece Temži jsme se vydali z Greenwitche k Wesminsteru. Následně jsme byli rozděleni na dvě skupiny. Ta první šla do Harry Potter Studios a druhá objejovat krásy Londýna. Viděli jsme Trafalgarské náměstí, Národní galerii nebo například Čínskou čtvrť. Po dlouhém dni, 22 km v nohách a skoro nulovém spánku jsme se ubytovali v hotelu v Londýně.

Další den ráno jsme vyrazili z Londýna do Oxfordu. Zde jsme měli dopolední prohlídku katedrály a koleje s multimediálním průvodcem. Po obědě naše cesty směřovaly ke hradu Warwick, který patří k turisticky nejnavštěvovanějším hradům v Anglii. Po prohlídce jsme měli možnost si samostatně projít město, které jsme v odpoledních hodinách opustili a vyrazili do hotelu v Chesteru.

Následující den jsme v brzkých ranních hodinách vyjeli z Chesteru do Walesu, konkrétně do Llanberis a Národního parku Snowdonia, kde jsme kvůli povětrnostním podmínkám vyjeli horským vláčkem pouze do poloviny cesty na horu Snowdon. Někteří dobrovolníci se však vydali na horu pěšky. Když jsme se vrátili do údolí, mohli jsme si město samostatně projít a zajít si na oběd. Následně jsme se přemístili do města Conwy, ve kterém jsme navštívili hrad s krásným výhledem na Irské moře. V neposlední řadě jsme vyjeli zpět do historického města Chester, které jsme si společně prošli, dostali rozchod na večeři a vrátili se zpět na hotel.

Ve čtvrtek ráno jsme odjeli do historického města Stratford-Upon-Avon, rodného města Williama Shakespeara, ve kterém jsme navštívili jeho rodný dům, kostel s jeho hrobkou a prohlédli si zbytek města. Dále jsme se naobědvali a vyrazili do Woodstocku do Blenheim Palace, barokní stavby, která byla původním domem a rodištěm Winstona Churchilla. Na procházku k jeho hrobu nám však bohužel nevyzbyl čas a my se vydali opět do Londýna na hotel.

Náš poslední den v Anglii jsme strávili opět v Londýně. Metrem jsme se od hotelu přemístili k pevnosti Tower a následně k Buckinghamskému paláci, který se již připravoval na korunovaci nového krále. Dále jsme šli na Trafalgar square a znovu na londýnské metro, kterým jsme dojeli k St. Paul’s Cathedral, druhé největší církevní stavbě Evropy. Po vystoupání 528 schodů jsme se dočkali krásného výhledu na Londýn. Když jsme sešli zpět dolů, měli jsme čas na oběd a nákupy. Poté jsme se opět metrem přemístili k našemu autobusu a vyrazili do přístavu Dover na noční trajekt. V 1 hodinu v noci jsme dopluli do Calais, odkud jsme se přes Francii, Belgii a Německo vydali zpátky do České republiky. Náš zájezd jsme ukončili kolem 1 hodiny odpolední před budovou gymnázia.

Tímto bychom chtěli poděkovat všem učitelům, kteří s námi jeli a ten týden s námi vydrželi a užili si ho stejně jako my!

Text a foto: Lucie Schirová