Zatmění Slunce 25. 10. 2022

Podívejte se na zatmění Slunce „očima“ mobilních telefonů studentů Gymnázia J. Š. Baara. Použité filtry – svářečské sklo (zelená barva), 2 diskety 3,5“ (červená barva), kombinace svářečské sklo – disketa (oranžová barva).