Projekt Vzdělávací centrum knihovna

Název projektu: Vzdělávací centrum knihovna

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_054/0004879


Projekt Vzdělávací centrum knihovna je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj, prostřednictví Integrovaného regionálního operačního programu.