Zkusili jsme si, jak řešit problémy velkoměsta

Odpoledne předposledního listopadového pátku strávili žáci třídy 5.8, kteří se připravují na složení zkoušek DSD (Deutsches Sprachdiplom), strategickou hrou „Klimaticky neutrální město“, připravenou Goethe Institutem Praha. Všichni byli vybaveni tablety, na nichž se jim zobrazily potřebné informace.

Přenesli se do smyšleného velkoměsta Fonta, které má špatné životní prostředí. Vždy dva žáci dostali stejnou fiktivní identitu. A tak se proměnili ve starostku a starostu, zástupce průmyslového svazu, představitele dopravního podniku, odborů, ekologické organizace, turistické centrály apod. Na základě informací o problémech města museli navrhnout, jak co nejvíce ozdravit životní prostředí Fonty.

Každá dvojice musela nejprve zvážit, jaká opatření navrhne, a potom začala s dalšími účastníky hry jednat o podpoře pro jednotlivé kroky. Bylo nutné nejen přesvědčovat o správnosti svých návrhů, ale také naslouchat argumentům ostatních a dělat potřebné kompromisy. Všichni museli mít také na paměti finanční stránku svých návrhů.

Vyvrcholením bylo „jednání u kulatého stolu“ spojené s hlasováním o jednotlivých návrzích. Během celé hry byl on-line připojen její vedoucí, který pozorně sledoval především závěrečné jednání „na radnici“. Hodnotil, jak věcně a slušně jednotliví diskutující hovořili, zda se do diskuse zapojila většina přítomných, jaká vládla atmosféra, jak starostka řídila průběh jednání i jak probíhala hlasování o jednotlivých návrzích. Ta se odehrávala elektronicky na tabletech, a tak měl vedoucí hry okamžitý přehled o jejich výsledcích.

Posledním úkolem bylo natočení přibližně tříminutového videa v němčině o tom, jak hra probíhala a jaký byl její výsledek a přínos. Na jeho vytvoření měli účastníci dvoutýdenní lhůtu.  Jednalo se o pilotní projekt, stejnou hru si vyzkoušeli také žáci ze dvou moravských škol.

Text a foto Jan Pek