Studenti uspěli v Cambridge English

Gratulujeme našim studentům k úspěchu v mezinárodní zkoušce

Již několik let je Gymnázium J.Š. Baara přípravným centrem pro mezinárodní zkoušky Cambridge English. Naši žáci mají proto možnost složit tyto zkoušky na půdě naší školy. 

Na sklonku loňského roku (11.12.2021) se o složení zkoušek pokusilo celkem 20 studentů. Tento brzký termín zkoušek byl vybrán proto, aby studenti obdrželi certifikát před koncem března 2022, což jim umožní nahradit profilovou část maturitní zkoušky mezinárodním certifikátem.

Zkoušku na úrovni B2 (FCE) podle společného evropského referenčního rámce si zvolilo 15 studentů, zkoušku na úrovni C1 (CAE) 5 studentů. Všichni studenti úspěšně zkoušku složili a mohou se radovat z obdrženého certifikátu. Studentům se u zkoušek opravdu dařilo. 3 Studentky, které skládaly zkoušku FCE, dosáhly jazykové úrovně zkoušky CAE (více než 180 bodů) a 8 studentů získalo hodnocení B (více než 173 bodů).  Dvě studentky, které skládaly zkoušku CAE dosáhly jazykové úrovně CPE (Cambridge Proficiency English – více než 200 bodů), tedy nejvyšší možné jazykové úrovně (C2). Dva studenti pak získali hodnocení B, tedy více než 193 bodů. Všem studentům blahopřeji k jejich úspěchu.