Univerzita 3.věku uzavřela 14. ročník

Za přítomnosti místostarosty Domažlic Bc. Stanislava Antoše a ředitelky školy Mgr. Jany Štenglové převzaly absolventky a absolventi Univerzity 3.věku působící při našem gymnáziu osvědčení o absolvování dalšího ročníku.

Tento ročník byl již celkově čtrnáctý a jeho náplň byla – stejně jako v minulých letech – velmi rozmanitá. Prof. Rudolf Poledne přednášel o zdravém životním stylu, kardiologických a onkologických onemocněních, Mgr. Radka Kinkorová ukázala Domažlicko z pohledu archivních pramenů, Mgr. Tomáš Javorský představil posluchačům etologii, což je biologická věda, která se zabývá chováním živočichů a Mgr. Milena Šiplová se ve svém bloku přednášek věnovala francouzským zámořským územím. O kulturní zpestření slavnostního aktu se postarala skupina našich studentek.

Text a foto Jan Pek