Vytvořili „Uši pro duši“

V závěru prvního pololetí družstvo žáků posledního ročníku osmiletého studia ve složení Květa Barhoňová, Klára Forstová, Pavel Hikl, Evelína Lokvencová a Ivan Pavle přivezlo skvělé 2. místo z celostátní soutěže Hackathon veřejné správy.

Soutěž , kterou hostilo sídlo Nejvyššího kontrolního úřadu v Praze, měla motto „Je to i Váš stát, pojďte ho zlepšit!“ Úkolem účastníků bylo vytvořit aplikaci nebo vizualizaci využívající otevřená data přístupná na internetu. Porota hodnotila, jak se jednotlivým týmům podařilo splnit následující kritéria: využití otevřených dat, inovativnost, kvalita zpracování a v neposlední řadě také užitek pro občany nebo veřejnou instituci.

Reprezentanti naší školy nazvali svůj projekt „Uši pro duši“. Zaměřili se v něm na  problematiku nedostatku psychologů a alarmující nárůst psychických poruch u dětí a mladistvých. Představili prototyp aplikace, jejíž funkcí je poskytnout preventivní pomoc žákům a studentům. Tato aplikace by zapojila studenty psychologických oborů a vytvořila bezpečnou platformu pro komunikaci mezi studenty psychologie a mladistvými. Vizualizace na webu pak současně mapují působiště školních psychologů v České republice a umožňují žákům najít si psychologa na jiných školách, pokud u nich takový odborník chybí.

Text Jan Pek, foto z archivu účastníků (4x) a webových stránek soutěže (1x)