Zapojil se do prestižního mezinárodního projektu

Jan Herzig, žák pátého ročníku osmiletého studia, se zapojil do prestižního mezinárodního projektu, na němž pracoval společně s 5 studenty Masarykova gymnázia v Plzni.

Jednalo se o celosvětovou fyzikální soutěž pro studenty středních škol, kterou společně organizovaly Evropské výzkumné centrum fyziky částic v Ženevě (CERN) a Výzkumný ústav pro částicovou fyziku v Hamburku (DESY).  Úkolem zúčastněných družstev bylo navrhnout experiment, který by chtěly provést v urychlovači částic.

Konkurence se sešla nevídaná – do této soutěže se zapojilo 461 týmů ze 78 zemí !!! Účastníci měli obrovskou odbornou motivaci – tři nejlepší projekty budou totiž později realizovány za účasti samotných studentů přímo v CERNu. Západočeský tým obstál na výbornou a jejich návrh experimentu byl zařazen do TOP 50 !

Jan Pek