Noví absolventi vykročili do života

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení v obřadní sini domažlické radnice za přítomnosti starosty města Stanislava Antoše učinilo v poslední květnový den důstojnou tečku za čtyř, šesti i osmiletým studiem další generace absolventů našeho gymnázia.

Starosta Antoš nejen popřál absolventům hodně štěstí v jejich dalším studiu i zaměstnání, ale také jim připomněl, že učit a vzdělávat se budou muset po celý život. Slavnostní akt, který proběhl za účasti rodičů, příbuzných a přátel absolventů, obohatilo hudební vystoupení skupinky talentovaných žáků ze třídy 5.8.  Kromě maturitních vysvědčení převzali někteří absolventi také certifikát dokládající úspěšné složení mezinárodně uznávaných jazykových zkoušek Deutsches Sprachdiplom (DSD).

Ústní maturitní zkoušky se konaly od 20. do 23. května a nastoupilo k nim 81 maturantů, z nichž 27 složilo tzv. „zkoušku dospělosti“ s vyznamenáním, což je opravdu vynikající bilance.

Text a foto Jan Pek