Botanická exkurze v okolí Nového Herštejna

Dne 9.10., kdy byl podzim v plném proudu, se třída 3.6 vydala na botanickou exkurzi, která byla vedena panem učitelem Javorským v doprovodu s paní učitelkou Černou.

Vyrazili jsme v osm hodin ráno od budovy gymnázia a pokračovali autobusem cestou k Vejpřahám u Kdyně. Tam již započala exkurze samotná, která spočívala v procházce kolem Nového Hernštejna. Během ní nám pan učitel ukazoval druhy rostlin, s nimiž se můžeme setkat i na podzim. Pracovali jsme ve skupinách a společně hledali řešení k úkolům v pracovním listu, který jsme postupně za pomocí informací získaných právě v rámci exkurze zpracovávali. Například jsme se dozvěděli, proč je oblast u Nového Hernštejna považována za chráněnou a jak se máme v takovéto oblasti chovat.

Za vrchol exkurze lze považovat výšlap ke zřícenině hradu Nový Hernštejn, jehož dějiny spadají až do druhé poloviny čtrnáctého století a se kterým je úzce spjato i jméno slavného Buška z Velhartic. V bezprostřední blízkosti zříceniny rostou některé chráněné rostliny, áron plamatý nebo měsíčník vytrvalý.

Na zřícenině jsme si udělali krátkou pauzu na svačinu, po níž se pak naše kroky ubíraly pomalu, ale jistě zpět. Cestou nás zastihlo i nepříznivé počasí v podobě mírného deště. Na úplný závěr exkurze jsme otestovali, zda si pamatujeme názvy rostlin, s nimiž jsme se v rámci exkurze seznámili, a došlo i na vyhodnocení skupiny s nejvyšším bodovým ziskem.

Třída 3.6