Česko-německá výprava do Plzně

V úterý 25.4.2023 jsme se spolu s paní učitelkou Váchalovou vydali na česko-německý kurz do Plzně, jehož součástí bylo i zhlédnutí opery Prodána nevěsta.

Ráno nás vyzvedl autobus, ve kterém byly již tři německé třídy (především z Bavorska), a tak započala naše ne příliš dlouhá cesta. Poté, co jsme dojeli, jsme měli možnost si poslechnout zajímavé informace jak o historii divadla, tak o jeho současnosti. Taktéž jsme si prohlédli interiér a dozvěděli se pár zajímavostí – například zrcadla jsou na schodišti hojně použita především kvůli navození iluze většího prostoru.

Dále nás čekala opera jako taková, která byla skutečně nádherná. Představení bylo proloženo jednou krátkou přestávkou, během které nás pustili na balkón, což bylo příjemné privilegium.

Po skončení opery jsme se vydali na prohlídku Plzně, tentokrát v němčině. Následně nás čekal hodinový rozchod, během kterého jsme měli možnost se naobědvat.  Pak již nezbývalo nic jiného než cesta domů. Autobus nás odvezl až před gymnázium. Všichni jsme byli vyčerpaní, ale šťastní.

Během exkurze jsme sice neměli velkou možnost mluvit německy, přesto jsme si přivezli spousty nových vědomostí, ale také zážitků. 

Studenti 2.6