Vzdělávání 4.0 / Podnikavost

V březnu, po necelém půlroce jsme se účastnily další části přednášky z projektu Vzdělávání 4.0 / Podnikavost.Téma této přednášky bylo Týmové role – Belbinova typologie.

Dozvěděli jsme se, že každý člověk má vrozenou dispozici pro typ týmové spolupráce.Někdo se narodí jako vůdce, jiný jako klidný spolupracovník. Proto každý z nás absolvovaltest, kterým jsme zjistili, jakou roli v týmu máme. Určitě se nám to bude hodit do budoucna,až si budeme hledat zaměstnání. Dále nám pan Rampas řekl něco o konfliktech. Například,že v konfliktu nemůžeme ovlivňovat ostatní, ale můžeme ovlivnit pouze sami sebe. I když simyslíme, že máme pravdu, musíme se na problém zkusit podívat i z jiného úhlu. Ne vždy totak musí vypadat, ale pravdu může mít i ten druhý.
Rozhodně se nám tato přínosná přednáška líbila a dala nám spoustu nových pohledů doživota. Už se moc těšíme na další.

Lucie Schirová a Ivana Janoušková, třída 1.4