Univerzita 3. věku uzavřela 15. ročník

Za účasti starosty města Radka Wiesnera se v pátek 12. května uskutečnilo v obřadní síni domažlické radnice slavnostní předávání osvědčení o absolvování již 15. ročníku Univerzity 3. věku.

Ředitelka naší školy Mgr. Jana Štenglová ve svém krátkém proslovu ocenila elán, zájem o poznání a vitalitu studentů seniorského věku, které povzbudila také citátem „Není důležité, kolik je nám let, ale jak staří se cítíme“.

O kulturní zpestření se postarala skupina žáků druhého ročníku čtyřletého studia vedených učitelkou hudební výchovy MgA. Martinou Moryskovou. Slavnostní akt byl zahájen studentskou hymnou Gaudeamus igitur a zakončen hymnou našeho gymnázia složenou u příležitosti nedávného 150. výročí založení školy.

Text a foto Jan Pek