Ekologická olympiáda

Ve dnech 6. a 7. října se ve Spáleném Poříčí uskutečnilo krajské kolo 27. ročníku Ekologické olympiády, kterého se, jako již tradičně, zúčastnil také tým tvořený studenty našeho gymnázia.

Družstvo ve složení Adéla Pavleová (8.8), Jakub Krutina (5.8), Jiří Pivoňka (4.4), jež se osvědčilo v předchozím ročníku olympiády, který probíhal distančně, se letos s velkým nadšením pustilo do řešení obsáhlejší prezenční formy soutěže. První soutěžní den se věnoval tématu letošního ročníku, obnově krajiny. Znalosti účastníků byly dopoledne důkladně prověřeny sadou teoretických testů a odpoledne je následně využili v praxi při terénním úkolu, kdy měli soutěžící možnost sledovat proměny krajiny přímo v okolí Spáleného Poříčí. Dopoledne druhého dne žáci strávili určováním různých přírodnin, ale také obrázků živočichů. Výsledky ze všech těchto disciplín přinesly nakonec našim studentům 2. místo.

Adéla Pavleová