Den otevřených dveří 2022

Srdečně Vás zveme 7. 12. 2022 na DOD 2022 na GJŠB.

Čas: 8:00 – 16:00

Den otevřených dveří je každoroční příležitostí pro zájemce o studiu vstoupit přímo do výuky, projít si prostory školy a zhlédnout řadu zajímavých pokusů v odborných učebnách a laboratořích.

Součástí DOD je také setkání rodičů s ředitelkou školy a jejím zástupcem, kteří podají informace týkající se studia a chodu školy.

Setkání s paní ředitelkou je naplánováno v 9:00 a 15:00 v jídelně GJŠB.