Důležitý krok k získání prestižního certifikátu

Ústní zkoušky DSD

Poslední čtvrtek a pátek prosincového vyučování věnovala skupina studentů tříd 8.8 a 6.6 ústním zkouškám potřebným pro získání Německého jazykového diplomu DSD. Nejprve museli po dvacetiminutové přípravě zvládnout krátkou přednášku na vylosované téma a poté představili svoji předem připravenou prezentaci na téma podle vlastního výběru, které se ale muselo vztahovat k Německu. V poslední části této zkoušky pak každý uchazeč musel reagovat na otázky poroty, jejíž předsedkyní byla německá lektorka Dagmar Osterloh. Z 12 studentů, kteří k ústní zkoušce nastoupili, čtyři dosáhli úrovně B2 a čtyři dokonce úrovně C1. Písemná část zkoušky je naplánovaná na únor.     

Text a foto Jan Pek