Hráli a zpívali u stromečku

Po dvouleté pauze zaviněné koronavirovou pandemií se v Domažlicích obnovila tradice hudebních vystoupení v době vánočních trhů před radnicí.

Ani letos tam nechyběly tři skupiny našich žáků, které zahrály a zazpívaly nejen obvyklé koledy a vánočně laděné písně, ale také několik populárních skladeb. Vystoupení s nimi nacvičily učitelky hudební výchovy Martina Morysková a Klára Šerlovská.

Text a foto Jan Pek