EURO – společná evropská měna

Ve čtvrtek 9.6.2022 k nám zavítal emeritní děkan Ekonomické fakulty ZČU Ing. et Ing. Miloš Nový, který je v současné době poslancem Parlamentu ČR a místopředsedou rozpočtového výboru. 

Pan inženýr z pozice ekonoma představil současné úvahy k otázce přijetí eura Českou republikou coby společné evropské měny. Z jeho výkladu vyplynulo, že jasně převažují ekonomické výhody našeho vstupu do tzv. eurozóny, i když to nebude v úplně brzké době, a to jsme se bohužel už nedostali k politickým souvislostem a dalším benefitům, které jsou pro úspěšnou evropskou integraci v diskuzi ohledně přijetí eura neméně důležité. 
Pan přednášející začal besedu originálním způsobem – ukázal válečné ztráty (lidské i ekonomické), které Evropa v minulosti prodělala a zdůraznil, že hlavním cílem sjednocené Evropy je udržet mír. V současné době tento cíl nelze vnímat jen jako proklamační frázi, naopak působí významně a naléhavě víc než kdykoli v minulosti. A jak souvisí spory mezi státy s národními měnami či společným eurem? Víc, než by se na první pohled zdálo! I to pan přednášející dokázal podložit ekonomickými argumenty. 
Pan inženýr Nový se věnoval tématům jako silná/slabá koruna a důsledky pro různé ekonomické subjekty, vliv na export a import, pohyb měnových kurzů a dalším makroekonomickým otázkám, které studenti společenskovědního semináře znali z hodin ZSV, ale pan inženýr Nový ukazoval zajímavé nové souvislosti a nabídl nápady pro další diskuzi. Přínos vidím zejména v jeho schopnosti vysvětlovat složité teoretické pojmy na poutavých příkladech z každodenní ekonomické praxe.
Beseda byla poměrně odborná, ale velmi srozumitelně a poutavě prezentovaná. Díky průběžnému shrnování a ověřování si, zda studenti pochopili správně, udržel pan inženýr dvě hodiny naši plnou pozornost. 
Děkujeme za možnost vyslechnout názor odborníka na aktuální ekonomické téma a doufáme, že pan inženýr Nový na naši školu zase brzy zavítá. 
Pavlína Vondrašová