Jan Herzig opět prokázal své zaujetí pro vědu

Jan Herzig, žák pátého ročníku osmiletého studia, se na sklonku roku 2023 úspěšně zapojil do dvou významných akcí, v nichž opět prokázal své nadání a zaujetí pro vědu.

Nejprve se vydal do Brna, kde se na půdě Cyrilometodějského gymnázia konala soutěž nazvaná AstroPi Hackathon. Tato soutěž rozvíjí znalosti fyziky i programování. Cílem je navrhnout experiment, který na jaře poběží na počítači AstroPi, jenž se nachází na palubě mezinárodní kosmické stanice ISS. Po celou dobu konání akce byli soutěžícím k dispozici odborní mentoři ochotní poradit a pomoci. Nejlepší návrhy byly oceněny a jejich autoři dostali ještě několik měsíců času na dokončení programu.

„Soutěžilo se v šestičlenných týmech, já jsem se přidal ke skupině studentů jihomoravských gymnázií, se kterými jsem se seznámil na astronomické olympiádě. Letos jsme měli za úkol vytvořit program, který určí co nejpřesněji aktuální rychlost stanice ISS. Úkolu jsme se zhostili ze všech nejlépe a získali jsme první místo. Hlavní cenou byla exkurze do firmy SAB Aerospace, která patří mezi nejvýznamnější české společnosti podílející se na kosmickém výzkumu,“ informoval nás Jan Herzig.

Ten se poté ihned věnoval jako člen organizačního týmu přípravě a realizaci akce s názvem Zvaž vědu! „Naším cílem bylo přivést co největší počet studentů z Plzeňského kraje k zájmu o přírodní vědy a ukázat jim, že už při střední škole mají mnoho možností, jak se vědě věnovat. Své zastoupení měly třeba matematika, fyzika, astronomie, biologie nebo chemie,“ přiblížil nám Jan Herzig náplň celodenní akce.

Účastníci měli možnost vyslechnout specializované přednášky úspěšných řešitelů celostátních a mezinárodních kol oborových olympiád a zapojit se do konzultací s odborníky. „Jedinečnou příležitost pro přímý dialog mezi zájemci a zkušenými řešiteli olympiád nabídly stánky jednotlivých přírodovědných oborů. Překvapil mě zájem studentů, byl větší, než jsme očekávali. Celkem přišlo téměř 300 zájemců, z našeho gymnázia přijelo 45 žáků,“ doplnil Herzig své informace.

Akce se uskutečnila na Fakultě aplikovaných věd Západočeské univerzity Plzeň a osobně jí přišel popřát hodně zdaru i hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták.

Jan Pek