Live Class

Studenti se zúčastnili mezinárodního online vyučování

Ve čtvrtek 16.12. 2021 se část třídy 3.8 zúčastnila mezinárodního vyučování Live Class.

Tento projekt je organizován nakladatelstvím Pearson, veden rodilým mluvčím a na každé hodině se sejdou třídy z jiných zemí. Tentokrát hodinou provázel Angličan Michael Brand žijící ve Španělsku a sešly s při ní třídy ze Srbska, Chorvatska, Ukrajiny, Itálie, Litvy a České republiky. Žáci gymnázia se k němu připojili již po několikáté. Tentokrát se dozvěděli nové informace o britských a amerických vánočních zvycích, pracovali s videem, vánoční reklamou a mluvili s litevskou třídou o vánočních dárcích. Nejvíce však všechny žáky nadchnul Kahoot kvíz na konci vysílání. Nejen že si při něm zopakovali, co se od lektora dozvěděli, ale také poměřili své síly a rychlost s ostatními. I přes naši veškerou snahu nakonec soutěž vyhrála třída z litevského Vilniusu.