Olympiáda v anglickém jazyce – III. kategorie

Ve čtvrtek 9. února 2023 proběhlo na našem gymnáziu školní kolo Olympiády v anglickém jazyce tříd
vyššího gymnázia.
Soutěž měla dvě části, písemnou a ústní. Písemného testu, který se skládal z poslechového subtestu a
čtení s porozuměním na úrovni C1, se zúčastnilo všech 30 soutěžících. Devět nejlepších postoupilo do
ústního kola: Matěj Žambůrek (7.8), Nela Nguyenová (7.8), Kryštof Krčmárik (5.6), Štěpán
Šamberger (3.4), Marie Sklenářová (6.8), Teodor Císař (4.6), Laura Hrbáčková (5.8), Petra Jurášová
(5.8), Ema Havlovicová (5.8).
Každý soutěžící nejprve hovořil v širších souvislostech o situacích na obrázcích, dále vyjadřoval a
obhajoval své názory na nejrůznější témata, například význam úspěchu, dopad nejnovějších
technologií do oblastí denního života, multitasking v činnostech mladých lidí, nové efektivní způsoby
učení, nejlepší místa pro život, účinná ochrana životního prostředí apod. Hodnoceno bylo zvládnutí
tématu (obsah, přesnost vyjadřování), výslovnost, plynulost řeči, šíře i správnost použití slovní zásoby
a gramatiky.
Vítězkou se stala Laura Hrbáčková, která postupuje do okresního kola, druhý v pořadí se umístil
Štěpán Šamberger, který je současně náhradníkem v rámci okresního kola. Třetí místo obsadila Ema
Havlovicová.
Všichni žáci si vedli neuvěřitelně zdatně již v písemné části, v ústní části předvedli vybraní kandidáti
opravdu skvělé výkony, proto všem děkujeme za účast a výhercům gratulujeme. 

Patricie Wischenbart & Petr Diviš