Úspěch v dějepisné olympiádě

Krajské kolo dějepisné olympiády I. kategorie

Dne 9. 4. 2024 se v Plzni konalo krajské kolo dějepisné olympiády I. kategorie. Naše gymnázium
reprezentovaly studentky třídy 4.8 – Apolena Vondrašová a Sára Řeháková. Z 28 účastníkům
zaznamenaly naše žákyně skvělý úspěch. Apolena Vondrašová s přehledem obsadila 1. místo, ze
kterého postupuje do celostátního kola (9. – 13. 6. 2024) a Sára Řeháková se umístila na 7. místě.
Dívkám blahopřejeme!