Úspěšná studentská sbírka pro Ukrajinu

Během středy 2. 3. 2022 studentky Nasťa Voronscaia a Lucie Weissová navrhly Studentské radě GJŠB realizovat humanitární sbírku na pomoc Ukrajině. Jedná se o konkrétní, adresnou pomoc, která bude v obci na severozápadě Ukrajiny rozdělena podle domluvy s organizátorkami sbírky. Během jednoho odpoledne dívky vše připravily tak, aby se sbírka mohla od 8.00h následujícího dne úspěšně rozběhnout. V oba sbírkové dny, ve čtvrtek a v pátek, fungovaly na sběrném místě při gymnáziu od 8.00 do 16.00 h služby z řad studentů, které se staraly o organizovaný chod této spontánní studentské akce.

Vytvořil se tým skvěle sehraných lidí pod vedením zmíněných studentek třídy 6.8. K dispozici měli studenti prostory posilovny a malé tělocvičny, kde balili potraviny, deky, hygienické potřeby a další materiální pomoc potřebným. Protože organizátorky hodlaly využít služeb České pošty, která od 1. 3. 2022 spustila doručování zásilek na Ukrajinu zdarma, bylo potřeba naplněné balíky pečlivě zpevnit kartóny a olepit folií, aby vydržely několikadenní přepravu. Průběžně studenti také vyplňovali podací lístky ke každé zásilce. Jeden odesílatel na sebe mohl podat v jeden den pouze 5 zásilek, proto někteří studenti a pedagogové poskytli organizátorkám své osobní údaje, aby odesílatelů bylo větší množství.

Sbírky se hojně účastnili studenti všech ročníků, učitelé gymnázia i nepedagogičtí pracovníci, dokonce i rodiče našich studentů či kamarádi a přátelé. Přispívali hlavně trvanlivými potravinami, hygienickými prostředky pro dospělé i pro malé děti, dekami, spacáky. Dokonce jsme zabalili a poslali i omalovánky, pastelky a hry pro děti. Celkem jsme odbavili 105 balíků o průměrné váze 20 kg, tedy zhruba 2 tuny materiální pomoci lidem na Ukrajině.

Chtěli bychom poděkovat České poště v Domažlicích, která s naším týmem ochotně spolupracovala a byla schopna přijmout a odbavit každý den více než 50 balíků pro Ukrajinu. Vyšlo nám vstříc vedení „hlavní“ pošty i depo ČP, jmenovitě bychom chtěli vyzdvihnout pana Šperla, který se za naši věc osobně zasadil a zpočátku složitou situaci dokázal operativně řešit a zajistit perfektní logistiku. Paní vedoucí Pošty Domažlice 1 nám zase mj. pomohla s vyplněním celních prohlášení, která jsou potřeba k zasílání balíků do země mimo EU.

Velký dík za úspěšnou sbírku náleží nejen studentům a pracovníkům gymnázia, ale též panu školníkovi, paní hospodářce a všem hodným lidem, kteří naši sbírku laskavě podpořili.

Nasťa Voronscaia a Lucie Weissová