Výměnný pobyt do U.S.A.

Ve dnech 21.9.-1.10. vycestovala skupina 10 studentů Gymnázia J.Š.Baara a žáků ZUŠ Jindřicha
Jindřicha v doprovodu dvou pedagogů na výměnný pobyt do partnerského města Two Rivers ve
Wisconsinu v U.S.A.

Studenti strávili první dva dny pobytu v Chicagu, kde si prohlédli centrum města, navštívili čínskou
čtvrť, projeli se výletní lodí po řece a jezeře Michigan a navštívili jeden z nejvyšších mrakodrapů ve
městě s vyhlídkou 360 v 94 patře. V pátek večer měli možnost užít si jazzový koncert v autentickém
prostředí jazzového klubu a v sobotu ráno už celá skupina zamířila do Two Rivers, kde se téhož
odpoledne a večera studenti i pedagogové zúčastnili slavnostního odhalení pomníku Friendship Table
sochaře Václava Fialy. Tento stůl je protějškem Památníku osvobození v Domažlicích pod Chodským
hradem. Akce se mimo jiné zúčastnil i senátor státu Wisconsin a zástupce generálního konzula České
republiky v Chicagu Mgr. Ondřej Pometlo.
V neděli jsme se všichni zúčastnili bohoslužby v místním kostele a zazpívali jsme českou hymnu u
hrobu Matta Konopa, jednoho z osvoboditelů Domažlic v roce 1945.
Od pondělka se studenti zapojili do aktivit v místní škole Two Rivers High School. Měli možnost
navštívit některé hodiny a hudebníci se zapojili ve školní kapele „Pep Band“. Ve škole probíhal tzv.
Homecoming week zahrnující různé zejména sportovní aktivity, kterých se naši studenti také
účastnili. Kromě jiného jsme v hodině vaření předvedli, jak se dělají bramboráky.
Jedním z hlavních bodů našeho pobytu bylo nastudování a nahrání písně „What is your name?(The
song for Two Rivers)“, kterou složil náš student Albert Skala s podporou Mgr. Kamila Jindřicha a text
k ní napsal Patrick Dewane. Píseň byla věnována našemu partnerskému městu a nahrávku s videem
je možné shlédnout a vyslechnout na Youtube.
Protože se jedná o výměnný pobyt, těšíme se, že v květnu příštího roku přivítáme studenty a
pedagogy z Two Rivers u nás v Domažlicích.