Úspěch v EKOLOGICKÉ OLYMPIÁDĚ

Tříčlenné družstvo GJŠB ve složení Zuzana Forsterová (8.8), Ivan Pavle (8.8) a Jakub Krutina (7.8) dobylo první místo v krajském kole třídenního klání soutěže zaměřené na praktické i teoretické znalosti z oblasti ekologie krajiny.

Ekologická olympiáda je náročná komplexní soutěž prověřující nejen vědomosti, ale i schopnost úvahy, prezentování a obhajování vlastních stanovisek. Velkou výhodou je možnost setkávání stejně zaměřených studentů z různých škol, kteří si v čase mezi jednotlivými disciplínami mohou vyměňovat názory a zkušenosti. Letošní ročník krajského kola probíhal v ekocentru PROUD v Horažďovicích od 13. do 15. listopadu za ne příliš přívětivého počasí. Účastnilo se celkem deset týmů. A to, že naši studenti vybojovali 1. místo je úspěchem o to cennějším, že soupeřem jim byli i loňští vítězové celostátního kola.

Gratulujeme!