Významné ocenění

V pátek 7. října převzali nejúspěšnější studenti Plzeňského kraje ocenění za své skvělé
výkony na poli vědy i umění v národních a mezinárodních soutěžích.

Naše škola byla druhou nejúspěšnější, a to zásluhou Jana Herziga (4.8), který zvítězil
v národním kole astronomické olympiády (a bude nás dále reprezentovat v kole
mezinárodním), a Dang Phan Thanh Luana (Johnnyho, 8.8), jenž vybojoval 2. místo
v národním kole olympiády v německém jazyce.

Spolu s nimi byli hejtmanem Plzeňského kraje Rudolfem Špotákem a vedoucí odboru
školství, mládeže a tělovýchovy PK JUDr. Jaroslavou Havlíčkovou oceněni také pedagogové,
kteří tyto žáky na soutěže a olympiády připravují, a to Mgr. Jaroslava Žáková a Mgr. Dana
Fraňková.
V rámci programu Plzeňského kraje Nadání 2022 pak škola získala finanční odměnu
52 000,-Kč.