Vzdali jsme hold našemu patronovi

Významnou akcí regionálních česko-bavorských vztahů je vzpomínková pěší pouť z Klenčí pod Čerchovem do Furthu im Wald. V deštivou a větrnou sobotu 17. září se uskutečnil její již 30. ročník. Slavnostní zahájení se vždy koná před klenečským hřbitovem a je zakončeno položením květin na hrob J. Š. Baara.

Tento turistický pochod totiž vede přibližně po trase, kterou absolvovali manželé Královi v Baarově románu Lůsy. Vztah naší školy k uvedenému pochodu je dán nejen jménem patrona naší školy, ale také tím, že podél jeho trasy byly v září 2013 instalovány keramické reliéfy s výjevy z putování manželů Králových a s několikaslovným českým i německým textem.

Tyto reliéfy jsou výsledkem tehdejšího výtvarného projektu našich žáků a jejich vrstevníků z Gymnázia Wernera von Siemense v Regensburgu. První z těchto reliéfů je instalován hned u brány klenečského hřbitova, poslední se pak nachází nedaleko cíle putování u zdi furthského hřbitova.

Proto ani letos v Klenčí nechyběla skupina pedagogů z našeho gymnázia a také pětice studentů, kteří se chodskými písničkami postarali o hudební rámec slavnostního zahájení, při němž se střídali s mužským pěveckým sborem Haltravan, jehož vystoupení k této akci již neodmyslitelně patří.

Text Jan Pek, foto Jan Pek a Ing.Martina Beberová