Zkoušky Cambridge English na nečisto – 3. listopadu 2021

Již od roku 2013 je GJŠB v Domažlicích oficiálním examinačním centrem pro mezinárodní zkoušky Cambridge English. I v tomto roce jsme zorganizovali zkoušky nanečisto pro studenty našeho gymnázia i zájemce z ostatních škol.

Poprvé v letošním roce psali pod dohledem svých učitelů tyto testy všichni studenti posledních ročníků gymnázia navštěvující semináře anglického jazyka, tedy celkem 60 studentů.  Studenti nenavštěvující seminář anglického jazyka, zájemci z ostatních ročníků (celkem 24) a studenti z Obchodní akademie v Domažlicích (celkem 10) si test vyzkoušeli s Mgr. Lucií Kočandrlovou, krajskou koordinátorkou zkoušek Cambridge. 

Pre-testing dává studentům možnost ověřit si skutečnou úroveň svých dovedností v anglickém jazyce podle mezinárodních standardů a pomáhá jim v rozhodování o složení zkoušky načisto.